Навіны ад 08 жніўня 2014: дадалося 6 кніг; ізноў зьявілася 6 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Быкаў Васіль. Ліквідацыя. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-likvidacyja-biez-cenzury

 

Кніга Быкаў Васіль. Мёртвым не баліць. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-miortvym-nie-balic-biez-cenzury

 

Кніга Гваздзёў Сяргей. Крэскі да партрэтаў мастакоў з Заходняй Беларусі (разьдзел ЖЫЦЬЦЯПІСЫ/МАСТАЦТВАЗНАЎЦА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/hvazdziou-siarhiej-kreski-da-partretau-mastakou-z-...

 

Кніга Глобус Адам. Партрэты (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/hlobus-adam-partrety

 

Кніга Свечнікаў Раман. Рома едзе (разьдзел ПАДАРОЖНЫЯ НАТАТКІ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/sviecnikau-raman-roma-jedzie

 

Кніга Станкевіч Юры. Брамнік заўжды самотны (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-bramnik-zauzdy-samotny

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Бэўвульф (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/beuvulf

 

Кніга Гесэ Герман. Стэпавы воўк (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/hiese-hierman-stepavy-vouk

 

Кніга Лангерава Жо. Калісьці ў Браціславе. Маё жыццё з Оскарам Л. (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/lanhierava-zo-kalisci-u-bracislavie-majo-zyccio-z-...

 

Кніга Лянкевіч Андрэй. Паганства (разьдзел ГІСТОРЫЯ/КУЛЬТУРАЛЁГІЯ/ФОТААЛЬБОМЫ)

http://knihi.by/knihi/lankievic-andrej-pahanstva

 

Кніга Польска-беларускі тэматычны слоўнік (разьдзел ДАВЕДКАВЫЯ ВЫДАНЬНІ/СЛОЎНІКІ)

http://knihi.by/knihi/polska-bielaruski-tematycny-slounik

 

Кніга Янсан Тувэ. Камета над далінай мумітроляў (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/jansan-tuve-kamieta-nad-dalinaj-mumitrolau