Новае ад 01 ліпеня 2015: дадалося 12 кніг, 2 часопісы; ізноў зьявілася 6 кніг

УВАГА! Шаноўныя сябры! З 04.07.2015 да 12.07.2015 каманда KNIHI.BY сыходзіць у адпачынак. Таму усе вашыя замовы за гэты пэрыяд будуць апрацаваныя (дасланыя, дастаўленыя, падрыхтаваныя да самавывазу) пасля 12.07.2015.

 

Дзякуем за разуменьне!

 

Новае на сайце:

 

Кніга Анемпадыстаў Міхал. Глыбока-глыбока, на дне філіжанкі кавы (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/aniempadystau-michal-hlyboka-hlyboka-na-dnie-filiz...

 

Кніга Блінец Андрэй. Клецкія бітвы: 1506 і 1706 гады (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/bliniec-andrej-kleckija-bitvy-1506-i-1706-hady

 

Кніга Брэжна Ірэна. Найлепшы з усіх светаў (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/brezna-irena-najlepsy-z-usich-svietau

 

Кніга Вішнёў Зміцер. Спітыя баркасы (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/visniou-zmicier-spityja-barkasy

 

Кніга Гілевіч Ніл. У віры быцця (разьдзел ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/hilevic-nil-u-viry-byccia

 

Кніга Дэбіш Васіль. Чуйнар (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/debis-vasil-cujnar

 

Кніга Мельнікаў Ігар. Заходнебеларуская Атлантыда 1921—1941 гг. (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

http://knihi.by/knihi/mielnikau-ihar-zachodniebielaruskaja-atlantyda-192...

 

Кніга Станкевіч Ян. За родную мову й праўдзівы назоў (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/stankievic-jan-za-rodnuju-movu-i-praudzivy-nazou

 

Кніга Хадановіч Андрэй. Нататкі таткі (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/chadanovic-andrej-natatki-tatki

 

Кніга Шабовіч Святаслаў. З фальварка Марцінова да Фармінгтонскіх узгоркаў (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МЭМУАРЫ)

http://knihi.by/knihi/sabovic-sviataslau-z-falvarka-marcinova-da-farminh...

 

Кніга Шатэрнік Мікола. Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны (разьдзел СЛОЎНІКІ)

http://knihi.by/knihi/saternik-mikola-krajovy-slounik-cervienscyny

 

Кніга Шэін Аляксей. Сем камянёў (разьдзел ФАНТАСТЫКА І ФЭНТЭЗІ)

http://knihi.by/knihi/sein-alaksiej-siem-kamianiou

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2015. №3 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2015-3

 

Часопіс Дзеяслоў 75 (2’15) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/dziejaslou-75-2-15

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Ліс Арсень. Gloria victis! (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

http://knihi.by/knihi/lis-arsien-gloria-victis

 

Кніга Ляхоўскі Уладзімір. Ад гоманаўцаў да гайсакоў (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

http://knihi.by/knihi/lachouski-uladzimir-ad-homanaucau-da-hajsakou

 

Кніга Наша страва: Сапраўдная беларуская кухня (разьдзел ГІСТОРЫЯ/КУХАРСТВА)

http://knihi.by/knihi/nasa-strava-sapraudnaja-bielaruskaja-kuchnia

 

Кніга Станкевіч Юры. Брамнік заўжды самотны (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-bramnik-zauzdy-samotny

 

Кніга Станкевіч Юры. Шал (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-sal

 

Кніга Федарэнка Андрэй. Сечка (разьдзел ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/fiedarenka-andrej-siecka