Новае ад 03 верасьня 2015: дадалося 14 кніг; ізноў зьявілася 3 кнігі

Новае на сайце:

 

Кніга Ахроменка Лізавета. Звычайныя рэчы (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)

http://knihi.by/knihi/achromienka-lizavieta-zvycajnyja-recy

 

Кніга Быкаў Васіль. Пакахай мяне, салдацік (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-pakachaj-mianie-saldacik

 

Кніга Добрыя лекі. Латышскія народныя казкі (разьдзел КАЗКІ/ПЕРАКЛАДЫ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)

http://knihi.by/knihi/dobryja-leki

 

Кніга Драздовіч Язэп. Праз церні да зорак (разьдзел ЖЫЦЬЦЯПІСЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/МЭМУАРЫ)

http://knihi.by/knihi/drazdovic-jazep-praz-cierni-da-zorak

 

Кніга Зорная Кася. Казкі (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)

http://knihi.by/knihi/zornaja-kasia-kazki

 

Кніга Календа Сяргей. Усё ўлічана. All inclusive (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/kalenda-siarhiej-usio-ulicana-all-inclusive

 

Кніга Карлюкевіч Алесь. Крыніца паноў Ельскіх (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/КАЗКІ)

http://knihi.by/knihi/karlukievic-ales-krynica-panou-jelskich

 

Кніга Карлюкевіч Алесь. Як Жаўна лясным жыхарам кватэры будавала (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/КАЗКІ)

http://knihi.by/knihi/karlukievic-ales-jak-zauna-lasnym-zycharam-kvatery...

 

Кніга Каўрус Алесь. Слова: у слоўніку, у тэксце (разьдзел КРЫТЫКА/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/kaurus-ales-slova-u-slouniku-u-tekscie

 

Кніга Оўржэднік Патрык. Еўрапеана. Кароткая гісторыя дваццатага стагоддзя (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/ourdzednik-patryk-eurapieana

 

Кніга Талстоў Аляксей. Валацугі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/talstou-alaksiej-valacuhi

 

Кніга Хадановіч Aндрэй. Лісты з-пад коўдры (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/chadanovic-andrej-listy-z-pad-koudry

 

Кніга Церашкова Алена. Англійская мова: слова за словам (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/cieraskova-alena-anhlijskaja-mova-slova-za-slovam

 

Кніга Чапэк Карэл. Паштарская казка (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/capek-karel-pastarskaja-kazka

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Быкаў Васіль. Ліквідацыя. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-likvidacyja-biez-cenzury

 

Кніга Гавэл Вацлаў. Жыццё ў праўдзе (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/havel-vaclau-zyccio-u-praudzie

 

Кніга Летапісы і хронікі Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/letapisy-i-chroniki-bielarusi

 

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" https://www.facebook.com/knihar.knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihiby

 

***

 

Гэтыя навіны, а таксама ранейшыя выпускі тут:

http://knihi.by/naviny