Новае ад 08 верасьня 2014: дадалося 2 альманахі, 11 кніг; ізноў зьявілася 8 кніг, 2 часопісы

Новае на сайце:

 

Альманах Деды. Выпуск 10 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/diedy-vypusk-10

 

Альманах Тэксты. #4. 2013 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/teksty-4-2013

 

Кніга Барадулін Рыгор. Сны сасны + CD (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/baradulin-ryhor-sny-sasny

 

Кніга Бахарэвіч Альгерд. Ніякай літасьці Альгерду Б. (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/bacharevic-alhierd-nijakaj-litasci-alhierdu-b

 

Кніга Кавалёў Сяргей. Пачвара ў рэліктавым лесе разьдзел (ДРАМАТУРНІЯ/КРЫТЫКА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/kavalou-siarhiej-pacvara-u-reliktavym-lesie

 

Кніга Лукашук Аляксандар. Вяртанне нацыяналіста (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/lukasuk-alaksandar-viartannie-nacyjanalista

 

Кніга Лундберг Сара. Віта Белая Крэска (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/lundbierh-sara-vita-bielaja-kreska

 

Кніга Лундберг Сара. Віта Белая Крэска і Эйвінд (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/lundbierh-sara-vita-bielaja-kreska-i-ejvind

 

Кніга Микульчик Елена. Лучшие блюда белорусской кухни (разьдзел ГІСТОРЫЯ/КУХАРСТВА)

http://knihi.by/knihi/mikulcik-jelena-lucsije-bluda-bielorusskoj-kuchni

 

Кніга Палачанcкі Аляксей. Мой цвік (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/palacanski-alaksiej-moj-cvik

 

Кніга Сапач Тацяна. Раннія вершы (разьдзел ПАЭЗІЯ/ФАКСІМІЛЬНЫЯ ВЫДАНЬНІ)

http://knihi.by/knihi/sapac-taciana-rannija-viersy

 

Кніга Тарас Анатоль. Орша, 8 сентября 1514 года (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/taras-anatol-orsa-8-sientiabria-1514-hoda

 

Кніга Шаўчэнка Тарас. Мастак (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/saucenka-taras-mastak

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Бабкоў Ігар. Хвілінка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/babkou-ihar-chvilinka

 

Кніга Балахонаў Сяргей. Зямля пад крыламі Фенікса (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/balachonau-siarhiej-ziamla-pad-krylami-fieniksa

 

Кніга Гэрбэрт Зьбігнеў. Рэканструкцыя паэта (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ/ПЕРАКЛАДЫ/ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/herbert-zbihnieu-rekanstrukcyja-paeta

 

Кніга Дайнека Леанід. Назаві сына Канстанцінам (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/dajnieka-leanid-nazavi-syna-kanstancinam

 

Кніга Доўскава Ірэна. Моцны Жбуць (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/douskava-irena-mocny-zbuc

 

Кніга Копыл Ілля. Нябышына. Акупацыя вачыма падлетка (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МЭМУАРЫ)

http://knihi.by/knihi/kopyl-illa-niabysyna-akupacyja-vacyma-padletka

 

Кніга Кніга Лем Станіслаў. Непераможны (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/ФАНТАСТЫКА І ФЭНТЭЗІ)

http://knihi.by/knihi/lem-stanislau-niepieramozny

 

Кніга Сівец Таццяна. Таму, хто знойдзе… (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/siviec-tacciana-tamu-chto-znojdzie

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №3 (тэма нумару: Віцебскія гісторыі)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-3

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №4 (тэма нумару: Архітэктурная спадчына: гісторыя разбурэнняў і рэканструкцый)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-4

 

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" http://www.facebook.com/knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihiby

 

***

 

Гэтыя навіны, а таксама ранейшыя выпускі тут:

http://knihi.by/naviny