Новае ад 08 кастрычніка 2014: дадалося 8 кніг, 1 набор магнітаў, 2 часопісы; ізноў зьявілася 6 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга BY NOW. Сучасная беларуская фатаграфія (разьдзел МАСТАЦТВА/ФОТААЛЬБОМЫ)

http://knihi.by/knihi/by-now-sucasnaja-bielaruskaja-fatahrafija

 

Кніга Ахроменка Уладзіслаў. Музы і свінні (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/achromienka-uladzislau-muzy-i-svinni

 

Кніга Друждж Пётр. Бітва пад Оршай 1514 года (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/druzdz-piotr-bitva-pad-orsaj-1514-hoda

 

Кніга Дубавец Сяргей. Сіні карабель у блакітным моры плыве (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/dubaviec-siarhiej-sini-karabiel-u-blakitnym-mory-p...

 

Кніга Зорны шлях. Да 100-годдзя Барыса Кіта (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/zorny-slach

 

Кніга Нядбай Таццяна. Сірэны спяваюць джаз (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/niadbaj-tacciana-sireny-spiavajuc-dzaz

 

Кніга Трафімчык Анатоль. 1939 год і Беларусь: забытая вайна (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/trafimcyk-anatol-1939-hod-i-bielarus-zabytaja-vajna

 

Кніга Янсан Тувэ. Небяспечнае лета (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/jansan-tuve-niebiaspiecnaje-leta

 

Набор магнітаў Беларускі алфавіт (разьдзел РОЗНАЕ/МАГНІТЫ)

http://knihi.by/roznaje/bielaruski-alfavit-nabor-mahnitau

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №5 (тэма нумару: Жыцьцё раззброенага чалавека)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-5

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №6 (тэма нумару: Магнатэрыя Вялікага Княства Літоўскага)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-6

 

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Максімюк Ян. Словы ў голым полі (разьдзел КУЛЬТУРАЛЁГІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/maksimiuk-jan-slovy-u-holym-poli

 

Кніга Матвейчык Дзмітрый. Паўстанне 1863—1864 гадоў у Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/matviejcyk-dzmitryj-paustannie-1863-1864-hadou-u-b...

 

Кніга Рудкоўскі Пётр. Вялікі выбух у малой Галілеі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ФІЛЯЗОФІЯ/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/rudkouski-piotr-vialiki-vybuch-u-maloj-halilei

 

Кніга Снайдэр Тымаці. Крывавыя землі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/snajder-tymaci-kryvavyja-ziemli

 

Кніга Станкевіч Юры. П’яўка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ФАНТАСТЫКА і ФЭНТЭЗІ)

http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-pjauka

 

Кніга Толкін Джон Рональд Руэл. Каваль зь Вялікага Вутану (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/tolkin-dzon-ronald-ruel-kaval-z-vialikaha-vutanu