Новае ад 10 лістапада 2014: дадалося 4 кнігі, 1 набор паштовак, 5 магнітаў; ізноў зьявілася 1 кніга, 1 часопіс

Новае на сайце:

 

Кніга Адамовіч Андрэй. Дзень паэзіі смерці дзень + CD (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/adamovic-andrej-dzien-paeziji-smierci-dzien-cd

 

Кніга Бахарэвіч Альгерд. Каляндар Бахарэвіча (ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/alhierd-bacharevic-kalandar-bacharevica

 

Кніга Сцюарт Мэры. Людвік і зорны конь (разьдзел КАЗКІ / ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)

http://knihi.by/knihi/sciuart-mery-ludvik-i-zorny-kon

 

Кніга Рублеўская Людміла. Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега (МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/rubleuskaja-ludmila-avantury-prancisa-vyrvica-skal...

 

Магніт Беларусь (з Пагоняй) (БЕЛАРУСКІЯ СЫМБАЛІ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/bielarus-z-pahoniaj-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Вобраз Маці-Радзіцельніцы (БЕЛАРУСКІЯ УЗОРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/vobraz-maci-radzicielnicy-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Сімвал моцнай сям’і (БЕЛАРУСКІЯ УЗОРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/simval-mocnaj-siamji-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Сімвал мужчыны (БЕЛАРУСКІЯ УЗОРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/simval-muzcyny-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Узор жыцця (БЕЛАРУСКІЯ УЗОРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/uzor-zyccia-dekaratyuny-mahnit

 

Набор паштовак Не маўчы па-беларуску! (разьдзел ПАШТОЎКІ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/nie-maucy-pa-bielarusku-nabor-pastovak

 

Часопіс Дзеяслоў 71 (4’14) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/dziejaslou-71-4-14

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Тарас Віталь. Звыклае зло (разьдзел ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/taras-vital-zvyklaje-zlo

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2012. №6 (Тэма нумару: Вайсковая гісторыя Вялікага Княства Літоўскага)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2012-6