Новае ад 13 чэрвеня 2014: дадалося 6 кніг, 2 часопісы; ізноў зьявілася 5 кніг

Новае на сайце:

Кніга Гардзееў Юры. Цывільна-вайсковыя парадкавыя камісіі ў Вялікім Княстве Літоўскім у часы Чатырохгадовага сойма (1789—1792) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/1789-1792

Кніга Дзмітрыеў Дзмітры. Ліра спіралі (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/dzmitryjeu-dzmitry-lira-spirali

Кніга Каско Алесь. Межавыя знакі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/МЭМУАРЫ)

http://knihi.by/knihi/kasko-ales-miezavyja-znaki

Кніга Мацоўрак Мілаш, Борн Адольф. Мах і Шэбестава вандруюць па свеце (разьдзел КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/macourak-milas-born-adolf-mach-i-sebiestava-vandrujuc-pa-sviecie

Кніга Севярынец Павел. Беларуская глыбіня (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/sieviaryniec-paviel-bielaruskaja-hlybinia

Кніга Сэкара Ондржэй. Кніжка Ферды Мураша (разьдзел КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/sekara-ondrzej-knizka-fierdy-murasa

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №3 (тэма нумару: Віцебскія гісторыі)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-3

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №4 (тэма нумару: Архітэктурная спадчына: гісторыя разбурэнняў і рэканструкцый)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-4

 

Ізноў зьявілася:

Кніга Акудовіч Валянцін. Код адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ФІЛЯЗОФІЯ/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/akudovic-valancin-kod-adsutnasci-asnovy-bielaruskaj-mientalnasci

Кніга Да сваёй гісторыі: Сярэднявечча і Ранні Новы час (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/da-svajoj-historyji-siaredniaviecca-i-ranni-novy-cas

Кніга Кароткі нарыс беларускага пытаньня (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/karotki-narys-bielaruskaha-pytannia

Кніга Кудасава Наста. Лісьце маіх рук (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/kudasava-nasta-liscie-majich-ruk

Кніга Смалянчук Алесь. Беларуская гісторыя: знайсці чалавека (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/smalancuk-ales-bielaruskaja-historyja-znajsci-calavieka

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" http://www.facebook.com/knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihiby

праз "LiveJournal" http://knihi-by.livejournal.com