Новае ад 18 студзеня 2015: дадалося 1 дыск, 8 кніг, 2 часопісы; ізноў зьявілася 4 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

 

CD Глюкі. Humanoid?.. (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)

http://knihi.by/muzyka/cd-hluki-humanoid

 

Кніга Брава Алена. Дараванне (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/brava-alena-daravannie

 

Кніга Бэрк Пітэр. Рэнесанс (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/berk-piter-reniesans

 

Кніга Гавэл Вацлаў. Жыццё ў праўдзе (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/havel-vaclau-zyccio-u-praudzie

 

Кніга Казько Віктар. Час збіраць косці (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/kazko-viktar-cas-zbirac-kosci

 

Кніга Некрашэвіч Сьцяпан, Байкоў Мікола. Расійска-беларускі слоўнік (разьдзел СЛОЎНІКІ)

http://knihi.by/knihi/niekrasevic-sciapan-bajkou-mikola-rasijska-bielaru...

 

Кніга Ні на небе, ні на зямлі (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/ni-na-niebie-ni-na-ziamli

 

Кніга Падарунак на Каляды (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/padarunak-na-kalady

 

Кніга Цемушаў Віктар. На ўсходняй мяжы Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

http://knihi.by/knihi/ciemusau-viktar-na-uschodniaj-miazy-vialikaha-knia...

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №7-8 (тэма нумару: Заходняя Беларусь. Міжваенны перыяд)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-7-8

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №9 (тэма нумару: Гістарыяграфія 1920-х гадоў: “доўгае XIX стагодзьдзе”. Частка 1. Мова і нацыя)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-9

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Станкевіч Юры. Апладненне ёлупа (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-apladniennie-jolupa

 

Кніга Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае (другі варыянт вокладкі) (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-vialikaje-kniastva-litouskaje-druh...

 

Кніга Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-ilustravanaja-historyja

 

Кніга Трафімчык Анатоль. 1939 год і Беларусь: забытая вайна (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/trafimcyk-anatol-1939-hod-i-bielarus-zabytaja-vajna

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №5 (Тэма нумару: Полацак: падарожжа ў прасторы і часе)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-5

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2014. №6 (Тэма нумару: Магнатэрыя Вялікага Княства Літоўскага)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2014-6

 

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" http://www.facebook.com/knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihiby

праз "LiveJournal" http://knihi-by.livejournal.com/