Новае ад 20 сьнежня 2014: дадалося 1 дыск, 9 кніг, 7 магнітаў; ізноў зьявілася 4 кнігі, 1 часопіс

Сябры, каб гарантавана атрымаць свае замовы да Новага году, калі ласка, замаўляйце ўжо цяпер! Не адкладайце замаўленьне на апошнія дні году!

 

Новае на сайце:

 

CD Litvinovsky Alexander. Dziady (разьдзел МУЗЫКА/СЯРЭДНЕВЕЧНАЯ МУЗЫКА)

http://knihi.by/muzyka/cd-litvinovsky-alexander-dziady

 

Кніга Брыль Антон Францішак. Ян Ялмужна (разьдзел КАЗКІ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bryl-anton-francisak-jan-jalmuzna

 

Кніга Вашчанка Аляксандр. Хлопчык Лёкса і Купальскі Дзядок (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/КАЗКІ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/vascanka-alaksandr-chlopcyk-loksa-i-kupalski-dziadok

 

Кніга Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца XX ст.) (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/historyja-handlu-u-bielarusi-ad-starazytnaha-casu-...

 

Кніга Дойл Артур Конан. Прыгоды Шэрлака Холмса (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/dojl-artur-konan-pryhody-serlaka-cholmsa

 

Кніга Жданко Валянцін. Лісты на Свабоду (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭПІСТАЛЯРЫІ)

http://knihi.by/knihi/zdanko-valancin-listy-na-svabodu

 

Кніга Капусцінскі Рышард. Вяртанне (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/kapuscinski-rysard-viartannie

 

Кніга Краўцэвіч Аляксандр. Краіна пагранічча (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/kraucevic-alaksandr-krajina-pahranicca

 

Кніга Марціновіч Віктар. Мова (2-е выданьне) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/marcinovic-viktar-mova-2-je-vydannie

 

Кніга Хадасевіч-Лісавая Кацярына. Казкі сіняй падушкі (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/КАЗКІ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/chadasievic-lisavaja-kaciaryna-kazki-siniaj-paduski

 

Магніт Беларусь. Герб Пагоня (ВКЛ) (разьдзел МАГНІТЫ/РОЗНАЕ/СУВЭНІРЫ)

http://knihi.by/roznaje/bielarus-hierb-pahonia-vkl-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Вобраз Маці-Радзіцельніцы і Святога Дрэва (разьдзел МАГНІТЫ/РОЗНАЕ/СУВЭНІРЫ)

http://knihi.by/roznaje/vobraz-maci-radzicielnicy-i-sviatoha-dreva-dekar...

 

Магніт Вобраз Сонца (разьдзел МАГНІТЫ/РОЗНАЕ/СУВЭНІРЫ)

http://knihi.by/roznaje/vobraz-sonca-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Вобраз кахання (разьдзел МАГНІТЫ/РОЗНАЕ/СУВЭНІРЫ)

http://knihi.by/roznaje/simval-kachannia-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Вобраз чалавека (разьдзел МАГНІТЫ/РОЗНАЕ/СУВЭНІРЫ)

http://knihi.by/roznaje/vobraz-calavieka-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Дрэва жыцця (разьдзел МАГНІТЫ/РОЗНАЕ/СУВЭНІРЫ)

http://knihi.by/roznaje/dreva-zyccia-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Узор багача (разьдзел РОЗНАЕ/МАГНІТЫ)

http://knihi.by/roznaje/uzor-bahaca-dekaratyuny-mahnit

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Болбас Вадзім. Забытыя прывіды мрояў (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/bolbas-vadzim-zabytyja-pryvidy-mrojau

 

Кніга Мілаш Чэслаў. Іншага канца сьвету ня будзе (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-insaha-kanca-svietu-nia-budzie

 

Кніга Сом Лера. Свабода Слова Зіма (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/som-lera-svaboda-slova-zima

 

Кніга Шапран Сяргей. Тры мяхі дзядзькі Рыгора, альбо Сам-насам з Барадуліным (разьдзел ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/sapran-siarhiej-try-miachi-dziadzki-ryhora-albo-sa...

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №11 (тэма нумару: Беларускі гуманітарны агляд)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-11

 

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" http://www.facebook.com/knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihiby

праз "LiveJournal" http://knihi-by.livejournal.com