Новае ад 21 верасьня 2015: дадалося 5 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 12 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Галубовіч Леанід. Поўня (разьдзел ПАЭЗІЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/halubovic-leanid-pounia

 

Кніга Глобус Адам. Гісторыі пра Мінск і ваколіцы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/hlobus-adam-historyji-pra-minsk-i-vakolicy

 

Кніга Зярнятка (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПАЭЗІЯ/ФАЛЬКЛЁР)

http://knihi.by/knihi/ziarniatka

 

Кніга Квяткоўскі Севярын. Падарунак для Адэлі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/kviatkouski-sieviaryn-padarunak-dla-adeli

 

Кніга Мельнікаў Ігар. Мяжа ля Заслаўя 1921—1941 гг. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/mielnikau-ihar-miaza-la-zaslauja-1921-1941-hh

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2015. №4 (тэма нумару: Нераўнапраўнае партнёрства: дзяржава і грамадзянская супольнасць пры кансалідаваным аўтарытарызме)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2015-4

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Баршчэўскі Лявон, Бяласін Яўген. Кароткая граматыка нямецкай мовы (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/barsceuski-lavon-bialasin-jauhien-karotkaja-hramat...

 

Кніга Баршчэўскі Лявон. Беларуска-польскі размоўнік-даведнік (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/barsceuski-lavon-bielaruska-polski-razmounik-davie...

 

Кніга Бурлак Вера. Дзеці і здані (разьдзел ПАЭЗІЯ/ДРАМАТУРГІЯ)

http://knihi.by/knihi/burlak-viera-dzieci-i-zdani

 

Кніга Васючэнка Марыя. Кароткая граматыка англійскай мовы (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/vasiucenka-maryja-karotkaja-hramatyka-anhlijskaj-movy

 

Кніга Клінаў Артур. Шклатара (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/klinau-artur-sklatara

 

Кніга Мацоўрак Мілаш, Борн Адольф. Мах і Шэбестава вандруюць па свеце (разьдзел КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/macourak-milas-born-adolf-mach-i-sebiestava-vandru...

 

Кніга Мінкін Алег. Пэнаты (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/minkin-aleh-penaty

 

Кніга Морт Вальжына. Я тоненькая як твае вейкі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/mort-valzyna-ja-tonienkaja-iak-tvaje-viejki

 

Кніга Мрожак Славамір. Дом на мяжы (разьдзелы ДРАМАТУРГІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/mrozak-slavamir-dom-na-miazy

 

Кніга Сэкара Ондржэй. Кніжка Ферды Мураша (разьдзел КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/sekara-ondrzej-knizka-fierdy-murasa

 

Кніга Шэін Аляксей. Сем камянёў (разьдзел ФАНТАСТЫКА І ФЭНТЭЗІ)

http://knihi.by/knihi/sein-alaksiej-siem-kamianiou

 

Кніга Ываноў Віктар. Асарці (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/yvanou-viktar-asarci

 

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" https://www.facebook.com/knihar.knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihi_by