Новае ад 25 чэрвеня 2014: дадалося 1 дыск, 1 камплект плякатаў, 1 кніга, 2 часопісы; ізноў зьявілася 8 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

 

CD Беларускія эміграцыйныя калекцыі (разьдзел МУЛЬТЫМЭДЫЙНЫЯ ДЫСКІ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/content/cd-bielaruskija-emihracyjnyja-kalekcyji

 

Камплект плякатаў Палкаводцы і военачальнікі зямлі беларускай (разьдзел РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/palkavodcy-i-vojenacalniki-ziamli-bielaruskaj-ka...

 

Кніга Суса Эва, Шо Бенджамэн. Снежны чалавек (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/susa-eva-so-biendzamen-sniezny-calaviek

 

Часопіс Беларускі Гістарычны Агляд. Том 20 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-20

 

Часопіс Запісы БІНіМ. №36 + CD (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ЖЫЦЬЦЯПІСЫ/ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/zapisy-binim-36-cd

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Алексіевіч Святлана. Час second-hand (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/aleksijevic-sviatlana-cas-second-hand

 

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-knias...

 

Кніга Бычкоўскі Алесь. Анамалія (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ФЭНТЭЗІ І ФАНТАСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/byckouski-ales-anamalija

 

Кніга Герус Барыс. Уязная віза (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/hierus-barys-ujaznaja-viza

 

Кніга Надсан Аляксандар. Pro patria aliena (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/РЭЛІГІЯ)

http://knihi.by/knihi/nadsan-alaksandar-pro-patria-aliena

 

Кніга Рублеўскі Сяргей. Абмытыя валуны (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/rublieuski-siarhiej-abmytyia-valuny

 

Кніга Сіўко Франц. Выспы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/siuko-franc-vyspy

 

Кніга Сцебурака Усевалад. Бег па самаадчуванні (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/scieburaka-usievalad-bieh-pa-samaadcuvanni

 

Часопіс Беларускі гістарычны агляд. Том 16. Сшытак 2 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-16-ssytak-2

 

Часопіс Беларускі Гістарычны Агляд. Том 19 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-19

 

Часопіс Тэксты. #2. 2012 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/teksty-2-2012