Новае ад 02 ліпеня 2012: дадалjся 8 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Дранько-Майсюк Леанід. Кніга для спадарыні Эл (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/dranko-majsiuk-leanid-kniha-dla-spadaryni-el

Кніга Ергавіч Міленка. Іншала, Мадона, іншала (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jerhavic-milenka-insala-madona-insala

Кніга Літаратура XI—XVI стагоддзяў. Том 1 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/litaratura-xi-xvi-stahoddziau-tom-1

Кніга Мірановіч Яўген. Найноўшая гісторыя Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/miranovic-jauhien-najnousaja-historyja-bielarusi

Кніга Плахій Сяргей. Рускі Вавілон (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/plachij-siarhiej-ruski-vavilon

Кніга Рублеўская Людміла. Сутарэнні Ромула (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/rubleuskaja-ludmila-sutarenni-romula

Кніга Сасноўскі Зміцер. Гісторыя беларускіх музычных уплываў (разьдзел МУЗЫЧНАЯ ЛІТАРАТУРА/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/sasnouski-zmicier-historyja-bielaruskich-muzycnych...

Кніга Шамякіна Таццяна. Міфалогія і беларуская літаратура (разьдзел ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/samiakina-tacciana-mifalohija-i-bielaruskaja-litar...

Часопіс ARCHE Пачатак. 2012. №4 (Тэма нумару: Гуманітарны агляд)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2012-4

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Сасноўскі Зміцер. Музычная культура рыцарскага саслоўя Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага (разьдзел МУЗЫЧНАЯ ЛІТАРАТУРА/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/sasnouski-zmicier-muzycnaja-kultura-rycarskaha-sas...

Кніга Туронак Юры. Мадэрная гісторыя Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/turonak-jury-madernaja-historyja-bielarusi

Часопіс ARCHE Пачатак. 2010. №7, 8 (тэма нумару: Тэрор і прапаганда ў акупаванай Беларусі)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2010-7-8

Часопіс ARCHE Пачатак. 2012. №3 (тэма нумару: Гісторыя беларускай штодзённасці)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2012-3