Новае ад 10 верасьня 2012: дадалjся 7 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 3 кнігі

Новае на сайце:

Кніга Geniush loci. Творы пераможцаў літаратурнага конкурсу да стагоддзя Ларысы Геніюш (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/geniush-loci

Кніга Глобус Адам. Крутагорскія казкі (разьдзел КАЗКІ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/hlobus-adam-krutahorskija-kazki

Кніга Ігнаценка Наталля. Як прафесію сабе дзеці выбіралі (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/ihnacienka-natalla-jak-prafiesiju-sabie-dzieci-vyb...

Кніга Кулон Антон. Сіняя кніга беларускага алкаголіка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kulon-anton-siniaja-kniha-bielaruskaha-alkaholika

Кніга Манцэвіч Наста. Птушкі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/mancevic-nasta-ptuski

Кніга Чарняўскі Мікола. Як зрабіць вясёлым дзень (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/carniauski-mikola-jak-zrabic-viasiolym-dzien

Кніга Шталенкова Ксенія. Адваротны бок люстра (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/stalenkova-ksienija-advarotny-bok-lustra

Часопіс ПАМІЖ №10 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/pamiz-10

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Бабкова Вольга. …І цуды, і страхі (разьдзелы ГІСТОРЫЯ/КУЛЬТУРАЛЁГІЯ)
http://knihi.by/knihi/babkova-volha-i-cudy-i-strachi

Кніга Ваячак Рафал. Мёртвы сэзон (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/vajacak-rafal-miortvy-sezon

Кніга Хадановіч Андрэй. Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі (ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/chadanovic-andrej-ziemlaki-albo-bielaruskija-limeryki