Новае ад 27 ліпеня 2012: дадаліся 3 кнігі, 5 часопісаў; ізноў зьявіўся 1 дыск

Новае на сайце:

Кніга Захаревич Сергей. Партизаны СССР (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/zacharievic-sierhiej-partizany-sssr

Кніга Шумскі Ян. Саветызацыя Заходняй Беларусі (1944—1953 г.) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/sumski-jan-savietyzacyja-zachodniaj-bielarusi-1944...

Кніга Янковяк Міраслаў. Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jankoviak-miraslau-bielaruskija-havorki-u-kraslaus...

Часопіс Дзеяслоў 54 (5’11) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-54-5-11

Часопіс Дзеяслоў 55 (6’11) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-55-6-11

Часопіс Дзеяслоў 56 (1’12) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-56-1-12

Часопіс Дзеяслоў 57 (2’12) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-57-2-12

Часопіс Дзеяслоў 58 (3’12) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-58-3-12

***

Ізноў зьявілася:

CD Беланогая Тацьцяна. Дзьвюхкроп’е (МУЗЫКА/БАРДАЎСКАЯ ПЕСЬНЯ)
http://knihi.by/muzyka/cd-bielanohaja-tacciana-dzviuchkropje