Новае ад 3 верасьня 2012: дадалjся 7 кніг; ізноў зьявілася 3 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Брава Алена. Рай даўно перанаселены (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/brava-alena-raj-dauno-pieranasieleny

Кніга Гігевіч Васіль. Крах цывілізацыі (разьдзел ФАНТАСТЫКА І ФЭНТЭЗІ)
http://knihi.by/knihi/hihievic-vasil-krach-cyvilizacyji

Кніга Карызна Уладзімір. Лепяць ластаўкі гняздзечкі (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/karyzna-uladzimir-lepiac-lastauki-hniazdziecki

Кніга Короткевич Владимир. Христос приземлился в Городне (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЛІТАРАТУРА НА ІНШЫХ МОВАХ)
http://knihi.by/knihi/korotkievic-vladimir-christos-priziemlilsia-v-horo...

Кніга Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-ilustravanaja-historyja

Кніга Муравейка Іван. Чые рукі прыгажэйшыя? (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПРЫРОДАЗНАЎСТВА)
http://knihi.by/knihi/muraviejka-ivan-cyje-ruki-pryhazejsyja

Кніга Южык Міхась. Сузор’е вокнаў (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/juzyk-michas-suzorje-voknau

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Барадзіна Марыя. Вышэй за паўночны вецер (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/baradzina-maryja-vysej-za-paunocny-viecier

Кніга Дваццаць польскіх апавяданьняў (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/dvaccac-polskich-apaviadanniau

Кніга Харытанюк Наталка. Трынаццаць гісторый пра мёртвага ката (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/charytaniuk-natalka-trynaccac-historyj-pra-miortva...

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №10 (Тэма нумару: 1950-я гады ў Беларусі: ад сталінізму да застою)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-10

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №12 (тэма нумару: Жанчыны ў гісторыі Беларусі)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-12