Новае ад 17 траўня 2010: дадаліся 2 кнігі; ізноў зьявіліся 8 кніг

Новае на сайце:

Кніга Наша страва: Сапраўдная беларуская кухня (разьдзел ГІСТОРЫЯ/КУХАРСТВА)
http://knihi.by/knihi/nasa-strava-sapraudnaja-bielaruskaja-kuchnia

Кніга Янсан Тувэ. Маленькія тролі і вялікая паводка (разьдзел КНІГІ ДЗЕТКАМ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jansan-tuve-malenkija-troli-i-vialikaja-pavodka

Ізноў зьявіліся:

Кніга Біблія. Кнігі Сьвятога Пісаньня Старога і Новага Запавету (разьдзел Рэлігійная літаратура)
http://knihi.by/knihi/biblija-knihi-sviatoha-pisannia-staroha-i-novaha-z...

Новае ад 10 траўня 2010: дадаліся 3 дыскі; ізноў зьявіліся 7 кніг, 7 дыскаў

Новае на сайце:

CD Dali. Zагадкі Zігмунда Фрэйда (Разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-dali-zahadki-zihmunda-frejda

CD Garadzkija. Garadzkija (Разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-garadzkija-garadzkija

CD Вольскі Лявон. Куплеты і прыпевы (Разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-volski-lavon-kuplety-i-prypievy

Ізноў зьявіліся:

CD IQ48. Героі! (разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-iq48-hieroji

CD J:МОРС. Адлегласць (разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-jmors-adlehlasc

CD N.R.M. Try carapachi (разьдзел МУЗЫКА)

Новае ад 5 траўня 2010: дадаліся 1 кніга, 2 часопісы, 1 нататнік; ізноў зьявіліся 5 кніг, 2 нататнікі, 4 футболкі

Новае на сайце:

Радзівіл Багуслаў. Аўтабіяграфія
http://knihi.by/knihi/radzivil-bahuslau-autabijahrafija

Часопіс Дзеяслоў 45 (2’10)
http://knihi.by/knihi/dzieiaslou-45-2-10

Часопіс Дзеяслоў 44 (1’10)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-44-1-10

United Colors of Belarus. Натхняльнік (нататнік)
http://knihi.by/roznaje/united-colors-of-belarus-natchnialnik-natatnik

Ізноў зьявіліся:

4 дызайнэрскія футболкі ад кампаніі "Адліга"
http://knihi.by/taxonomy/term/256

Colorадская Пушча. Натхняльнік (нататнік)
http://knihi.by/roznaje/coloradskaia-pusca-natchnialnik-natatnik

Новае ад 25 красавіка 2010: дадаліся 5 новых кніг, ізноў зьявіліся 11 кніг

Новае на сайце:

Ліс Арсень. Gloria victis! (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/lis-arsien-gloria-victis

Кароткі нарыс беларускага пытаньня (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/karotki-narys-bielaruskaha-pytannia

Рааго Павел. Кароткая граматыка славацкай мовы (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/raaho-paviel-karotkaja-hramatyka-slavackaj-movy

Толкін Джон Рональд Руэл. Каваль зь Вялікага Вітану (разьдзелы ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/tolkin-dzon-ronald-ruel-kaval-z-vialikaha-vitanu

Новае ад 21 красавіка 2010: дадаліся 3 кнігі, ізноў зьявіліся 6 кніг

Шаноўнае спадарства!

Вітаем вас на старонцы Кнігі – Поштай на новым адрасе www.knihi.by

Новае на сайце:

Кніга Бабкова Вольга. …І цуды, і страхі (разьдзелы ГІСТОРЫЯ/КУЛЬТУРАЛЁГІЯ)
http://knihi.by/knihi/babkova-volha-i-cudy-i-strachi

Кніга Бабкоў Ігар. Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/babkou-ihar-zasynac-pracynacca-sluchac-halasy-ryb

Тарас Віталь. Звыклае зло (разьдзел ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/taras-vital-zvyklaje-zlo

Ізноў зьявіліся:

Новае ад 17 красавіка 2010 году: дадаліся 2 кнігі, ізноў зьявіліся 2 кнігі і 2 сувэніры

Новае на сайце:

Кніга Сіўко Франц. Дзень Бубна (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/siuko-franc-dzien-bubna

Кніга Кароткі нарыс беларускага пытаньня (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/karotki-narys-bielaruskaha-pytannia

Ізноў зьявілася на сайце:

Вокладка на пашпарт BIEŁARUŚ (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/vokladka-na-paspart-bielarus-lacinkaj

Вокладка на пашпарт БЕЛАРУСЬ (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/vokladka-na-paspart-bielarus

Кніга Глобус Адам. Казкі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/hlobus-adam-kazki

Дадалася 1 кніга, ізноў зьявіліся 2 кнігі + анонс прэзэнтацыі кнігі Сяргея Харэўскага.

Шаноўнае спадарства!

Вітаем вас на старонцы “Кнігі – Поштай” на новым адрасе www.knihi.by

АНОНС! 14 красавіка, у сераду, а 19-й гадзіне ў “КнігарніЎгалерэі” адбудзецца прэзэнтацыя кнігі Сяргея Харэўскага "ПраМоўленае". У імпрэзе возьмуць удзел Адам Глобус, Міхал Анемпадыстаў, Валянцін Акудовіч.

Запрашаюцца ўсе ахвочыя паслухаць дзеячаў нашае культуры і атрымаць аўтографы.

Адрас “КнігарніЎгалерэі”: Менск,
праспэкт Незалежнасьцi 37А
(ст. м. “Плошча Перамогi”)

Новае ад 12 красавіка 2010 году: дадазена 1 кніга, ізноў зьявіліся 3 кнігі

Шаноўнае спадарства!

Вітаем вас на старонцы Кнігі – Поштай на новым адрасе www.knihi.by

У разьдзеле ГІСТОРЫЯ зьявілася кніга: Ліс Арсень. Gloria victis!
http://knihi.by/knihi/lis-arsien-gloria-victis

Ізноў зьявіліся наступныя кнігі:

У разьдзеле МАСТАЦКАЯ ПРОЗА: Казько Віктар. Бунт незапатрабаванага праху
http://knihi.by/knihi/kazko-viktar-bunt-niezapatrabavanaha-prachu

У разьдзеле ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ: Ліндгрэн Астрыд. Малы і Карлсан-з-даху
http://knihi.by/knihi/lindhren-astryd-maly-i-karlsan-z-dachu

Новае ад 5 красавіка 2010 году: дадазены 6 кніг і 1 часопіс

Шаноўнае спадарства!

Вітаем вас на старонцы Кнігі – Поштай на новым адрасе www.knihi.by

У разьдзеле МАСТАЦКАЯ ПРОЗА зьявіліся кнігі:

Толкін Джон Рональд Руэл. Каваль зь Вялікага Вітану
http://knihi.by/knihi/tolkin-dzon-ronald-ruel-kaval-z-vialikaha-vitanu

Бэссон Патрык. Ліст да страчанага сябра
http://knihi.by/knihi/besson-patryk-list-da-stracanaha-siabra

У разьдзеле ІНШАМОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА зьявіліся кнігі:

Чернявская Юлия. Белорусы. От “тутэйшых” — к нации
http://knihi.by/knihi/cierniavskaja-julija-bielorusy-ot-tutejsych-k-nacii

Чаропко Виктор. Великий князь Витовт