Новае ад 18 студзеня 2015: дадалося 1 дыск, 8 кніг, 2 часопісы; ізноў зьявілася 4 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

 

CD Глюкі. Humanoid?.. (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)

http://knihi.by/muzyka/cd-hluki-humanoid

 

Кніга Брава Алена. Дараванне (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/brava-alena-daravannie

 

Кніга Бэрк Пітэр. Рэнесанс (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/berk-piter-reniesans

 

Кніга Гавэл Вацлаў. Жыццё ў праўдзе (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/havel-vaclau-zyccio-u-praudzie

 

Новае ад 20 сьнежня 2014: дадалося 1 дыск, 9 кніг, 7 магнітаў; ізноў зьявілася 4 кнігі, 1 часопіс

Сябры, каб гарантавана атрымаць свае замовы да Новага году, калі ласка, замаўляйце ўжо цяпер! Не адкладайце замаўленьне на апошнія дні году!

 

Новае на сайце:

 

CD Litvinovsky Alexander. Dziady (разьдзел МУЗЫКА/СЯРЭДНЕВЕЧНАЯ МУЗЫКА)

http://knihi.by/muzyka/cd-litvinovsky-alexander-dziady

 

Кніга Брыль Антон Францішак. Ян Ялмужна (разьдзел КАЗКІ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bryl-anton-francisak-jan-jalmuzna

 

Новае ад 01 сьнежня 2014: дадалося 1 каляндар, 7 кніг, 4 магніты; ізноў зьявілася 9 кніг

Новае на сайце:

 

Каляндар насьценны на 2015 год. Не маўчы па-беларуску! (разьдзел КАЛЕНДАРЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/nie-maucy-pa-bielarusku-kalandar-na-2015-hod

 

Кніга Барысік Таццяна. Жанчына і леапард (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/barysik-tacciana-zancyna-i-leapard

 

Кніга Кудравец Анатоль. Зязюля пракукуе заўтра… (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/kudraviec-anatol-ziaziula-prakukuje-zautra

 

Новае ад 10 лістапада 2014: дадалося 4 кнігі, 1 набор паштовак, 5 магнітаў; ізноў зьявілася 1 кніга, 1 часопіс

Новае на сайце:

 

Кніга Адамовіч Андрэй. Дзень паэзіі смерці дзень + CD (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/adamovic-andrej-dzien-paeziji-smierci-dzien-cd

 

Кніга Бахарэвіч Альгерд. Каляндар Бахарэвіча (ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/alhierd-bacharevic-kalandar-bacharevica

 

Кніга Сцюарт Мэры. Людвік і зорны конь (разьдзел КАЗКІ / ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)

http://knihi.by/knihi/sciuart-mery-ludvik-i-zorny-kon

 

Кніга Рублеўская Людміла. Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега (МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 08 кастрычніка 2014: дадалося 8 кніг, 1 набор магнітаў, 2 часопісы; ізноў зьявілася 6 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга BY NOW. Сучасная беларуская фатаграфія (разьдзел МАСТАЦТВА/ФОТААЛЬБОМЫ)

http://knihi.by/knihi/by-now-sucasnaja-bielaruskaja-fatahrafija

 

Кніга Ахроменка Уладзіслаў. Музы і свінні (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/achromienka-uladzislau-muzy-i-svinni

 

Кніга Друждж Пётр. Бітва пад Оршай 1514 года (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/druzdz-piotr-bitva-pad-orsaj-1514-hoda

 

Новае ад 08 верасьня 2014: дадалося 2 альманахі, 11 кніг; ізноў зьявілася 8 кніг, 2 часопісы

Новае на сайце:

 

Альманах Деды. Выпуск 10 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/diedy-vypusk-10

 

Альманах Тэксты. #4. 2013 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/teksty-4-2013

 

Кніга Барадулін Рыгор. Сны сасны + CD (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/baradulin-ryhor-sny-sasny

 

Кніга Бахарэвіч Альгерд. Ніякай літасьці Альгерду Б. (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА)

Навіны ад 08 жніўня 2014: дадалося 6 кніг; ізноў зьявілася 6 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Быкаў Васіль. Ліквідацыя. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-likvidacyja-biez-cenzury

 

Кніга Быкаў Васіль. Мёртвым не баліць. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-miortvym-nie-balic-biez-cenzury

 

Кніга Гваздзёў Сяргей. Крэскі да партрэтаў мастакоў з Заходняй Беларусі (разьдзел ЖЫЦЬЦЯПІСЫ/МАСТАЦТВАЗНАЎЦА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/hvazdziou-siarhiej-kreski-da-partretau-mastakou-z-...

 

Новае ад 22 ліпеня 2014: дадалося 6 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 8 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Абламейка Сяргей. Настальгія (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/ablamiejka-siarhiej-nastalhija

 

Кніга Бураўкін Генадзь. Нагаварыцца з зоркамі (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/buraukin-hienadz-nahavarycca-z-zorkami

 

Кніга Быкаў Васіль. Поўны збор твораў у 14 т. Том 10. Кніга 1 (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА/МЭМУАРЫ)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-pounu-zbor-tvorau-u-14-t-tom-10-kniha-1

 

Новае ад 25 чэрвеня 2014: дадалося 1 дыск, 1 камплект плякатаў, 1 кніга, 2 часопісы; ізноў зьявілася 8 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

 

CD Беларускія эміграцыйныя калекцыі (разьдзел МУЛЬТЫМЭДЫЙНЫЯ ДЫСКІ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/content/cd-bielaruskija-emihracyjnyja-kalekcyji

 

Камплект плякатаў Палкаводцы і военачальнікі зямлі беларускай (разьдзел РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/palkavodcy-i-vojenacalniki-ziamli-bielaruskaj-ka...

 

Кніга Суса Эва, Шо Бенджамэн. Снежны чалавек (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/susa-eva-so-biendzamen-sniezny-calaviek

 

Новае ад 13 чэрвеня 2014: дадалося 6 кніг, 2 часопісы; ізноў зьявілася 5 кніг

Новае на сайце:

Кніга Гардзееў Юры. Цывільна-вайсковыя парадкавыя камісіі ў Вялікім Княстве Літоўскім у часы Чатырохгадовага сойма (1789—1792) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/1789-1792

Кніга Дзмітрыеў Дзмітры. Ліра спіралі (разьдзел ПАЭЗІЯ)