Новае ад 08 верасьня 2014: дадалося 2 альманахі, 11 кніг; ізноў зьявілася 8 кніг, 2 часопісы

Новае на сайце:

 

Альманах Деды. Выпуск 10 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/diedy-vypusk-10

 

Альманах Тэксты. #4. 2013 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/teksty-4-2013

 

Кніга Барадулін Рыгор. Сны сасны + CD (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/baradulin-ryhor-sny-sasny

 

Кніга Бахарэвіч Альгерд. Ніякай літасьці Альгерду Б. (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА)

Навіны ад 08 жніўня 2014: дадалося 6 кніг; ізноў зьявілася 6 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Быкаў Васіль. Ліквідацыя. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-likvidacyja-biez-cenzury

 

Кніга Быкаў Васіль. Мёртвым не баліць. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-miortvym-nie-balic-biez-cenzury

 

Кніга Гваздзёў Сяргей. Крэскі да партрэтаў мастакоў з Заходняй Беларусі (разьдзел ЖЫЦЬЦЯПІСЫ/МАСТАЦТВАЗНАЎЦА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/hvazdziou-siarhiej-kreski-da-partretau-mastakou-z-...

 

Новае ад 22 ліпеня 2014: дадалося 6 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 8 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Абламейка Сяргей. Настальгія (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/ablamiejka-siarhiej-nastalhija

 

Кніга Бураўкін Генадзь. Нагаварыцца з зоркамі (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/buraukin-hienadz-nahavarycca-z-zorkami

 

Кніга Быкаў Васіль. Поўны збор твораў у 14 т. Том 10. Кніга 1 (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА/МЭМУАРЫ)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-pounu-zbor-tvorau-u-14-t-tom-10-kniha-1

 

Новае ад 25 чэрвеня 2014: дадалося 1 дыск, 1 камплект плякатаў, 1 кніга, 2 часопісы; ізноў зьявілася 8 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

 

CD Беларускія эміграцыйныя калекцыі (разьдзел МУЛЬТЫМЭДЫЙНЫЯ ДЫСКІ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/content/cd-bielaruskija-emihracyjnyja-kalekcyji

 

Камплект плякатаў Палкаводцы і военачальнікі зямлі беларускай (разьдзел РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/palkavodcy-i-vojenacalniki-ziamli-bielaruskaj-ka...

 

Кніга Суса Эва, Шо Бенджамэн. Снежны чалавек (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/susa-eva-so-biendzamen-sniezny-calaviek

 

Новае ад 13 чэрвеня 2014: дадалося 6 кніг, 2 часопісы; ізноў зьявілася 5 кніг

Новае на сайце:

Кніга Гардзееў Юры. Цывільна-вайсковыя парадкавыя камісіі ў Вялікім Княстве Літоўскім у часы Чатырохгадовага сойма (1789—1792) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/1789-1792

Кніга Дзмітрыеў Дзмітры. Ліра спіралі (разьдзел ПАЭЗІЯ)

Новае ад 20 траўня 2014: дадалося 4 кнігі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 10 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Бабкоў Ігар. Адам Клакоцкі і ягоныя цені (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/babkou-ihar-adam-klakocki-i-iahonyja-cieni

 

Кніга Да сваёй гісторыі: Сярэднявечча і Ранні Новы час (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/da-svajoj-historyji-siaredniaviecca-i-ranni-novy-cas

 

Кніга Танк Максім. Абвяржэнне (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/tank-maksim-abviarzennie

 

Кніга Хадановіч Андрэй. Дэжа вю: перавыбранае (разьдзел ПАЭЗІЯ)

Новае ад 24 красавіка 2014: дадалося 2 дыскі, 3 кнігі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 4 кнігі

Новае на сайце:

 

CD Guda. Вясельле (разьдзел МУЗЫКА/ФАЛЬКЛЁР)

http://knihi.by/muzyka/cd-guda-viasielle

 

CD Вайцюшкевіч Зміцер і WZ-orkiestra. Варанок (разьдзел МУЗЫКА/ШАНСОН)

http://knihi.by/muzyka/cd-vajciuskievic-zmicier-i-wz-orkiestra-varanok

 

Кніга Арлоў Уладзімір. Ордэн Белай Мышы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/arlou-uladzimir-orden-bielaj-mysy

 

Кніга Глобус Адам. Толькі не гавары маёй маме... (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 08 красавіка 2014: дадалося 1 дыск, 9 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 3 дыскі, 18 кніг

Новае на сайце:

CD Вожык. У віры падзей (разьдзел МУЗЫКА/РЭП І ХІП-ХОП)
http://knihi.by/muzyka/cd-vozyk-u-viry-padziej

Кніга Алексіевіч Святлана. Час second-hand (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/aleksijevic-sviatlana-cas-second-hand

Новае ад 25 сакавіка 2014: дадалося 8 кніг, 3 паштоўкі, 1 часопіс

Кніга Балахонаў Сяргей. Зямля пад крыламі Фенікса (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/balachonau-siarhiej-ziamla-pad-krylami-fieniksa

 

Кніга Бонды Эган. Запрашэнне на вячэру (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/bondy-ehan-zaprasennie-na-viaceru

 

Кніга Вівэг Міхал. Цудоўныя гады сабаку пад хвост (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

Новае ад 03 сакавіка 2014: дадалося 5 кніг; ізноў зьявілася 14 кніг

Новае на сайце:

 

Кніга Бабкоў Ігар. Хвілінка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/babkou-ihar-chvilinka

 

Кніга Грабал Багуміл. Я абслугоўваў ангельскага караля (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/hrabal-bahumil-ja-absluhouvau-anhielskaha-karala

 

Кніга Доўскава Ірэна. Моцны Жбуць (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/douskava-irena-mocny-zbuc

 

Кніга Дубавец Сяргей. Errata (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)