Новае ад 08 лістапада 2012: дадалося 3 кнігі, 2 часопісы

Кніга Аркуш Алесь. Палімпсэст (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/arkus-ales-palimpsest

Кніга Баяровіч Зміцер. Шалі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/bajarovic-zmicier-sali

Кніга Федарэнка Андрэй. Сечка (разьдзел ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/fiedarenka-andrej-siecka

Новае ад 08 лістапада 2012: дадалося 3 кнігі, 2 часопісы

Кніга Аркуш Алесь. Палімпсэст (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/arkus-ales-palimpsest

Кніга Баяровіч Зміцер. Шалі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/bajarovic-zmicier-sali

Кніга Федарэнка Андрэй. Сечка (разьдзел ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/fiedarenka-andrej-siecka

Новае ад 06 кастрычніка 2012: дадалося 9 кніг, 1 набор паштовак; ізноў зьявілася 10 кніг, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Анціпенка Алесь. Быць (пры)сутным (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ФІЛЯЗОФІЯ/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/ancipienka-ales-byc-prysutnym

Кніга Багдановіч Ірына. Душа лістападу (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/bahdanovic-iryna-dusa-listapadu

Кніга Булгакаў Валер. Беларусь 1994—2004 гг.: разбудова дзяржавы і перасьлед нацыі (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА)

Новае ад 17 верасьня 2012: дадалося 3 кнігі, 2 часопісы; ізноў зьявілася 1 кніга, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Жадан Сяргей. Anarchy in the UKR (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/zadan-siarhiej-anarchy-in-the-ukr

Кніга Упала Анка. Дрэва Энталіпт (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/upala-anka-dreva-entalipt

Кніга Шапран Сяргей. Тры мяхі дзядзькі Рыгора, альбо Сам-насам з Барадуліным (разьдзел ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/sapran-siarhiej-try-miachi-dziadzki-ryhora-albo-sa...

Часопіс ARCHE Пачатак. 2012. №5 (Тэма нумару: Гуманітарны агляд III)

Новае ад 10 верасьня 2012: дадалjся 7 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 3 кнігі

Новае на сайце:

Кніга Geniush loci. Творы пераможцаў літаратурнага конкурсу да стагоддзя Ларысы Геніюш (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/geniush-loci

Кніга Глобус Адам. Крутагорскія казкі (разьдзел КАЗКІ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/hlobus-adam-krutahorskija-kazki

Кніга Ігнаценка Наталля. Як прафесію сабе дзеці выбіралі (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/ihnacienka-natalla-jak-prafiesiju-sabie-dzieci-vyb...

Кніга Кулон Антон. Сіняя кніга беларускага алкаголіка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 3 верасьня 2012: дадалjся 7 кніг; ізноў зьявілася 3 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Брава Алена. Рай даўно перанаселены (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/brava-alena-raj-dauno-pieranasieleny

Кніга Гігевіч Васіль. Крах цывілізацыі (разьдзел ФАНТАСТЫКА І ФЭНТЭЗІ)
http://knihi.by/knihi/hihievic-vasil-krach-cyvilizacyji

Кніга Карызна Уладзімір. Лепяць ластаўкі гняздзечкі (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/karyzna-uladzimir-lepiac-lastauki-hniazdziecki

Кніга Короткевич Владимир. Христос приземлился в Городне (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЛІТАРАТУРА НА ІНШЫХ МОВАХ)

Новае ад 28 жніўня 2012: дадалося 8 кніг; ізноў зьявілася 8 кніг

Новае на сайце:

Кніга Казлоўскі Міхась. Да кніжных скарбаў дакрануся… (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/КРАЯЗНАЎСТВА)
http://knihi.by/knihi/kazlouski-michas-da-kniznych-skarbau-dakranusia

Кніга Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-ilustravanaja-historyja

Кніга Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-vialikaje-kniastva-litouskaje

Кніга Лукша Валянцін. Дзень-залацень (разьдзел КАЗКІ/КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ)

Новае ад 27 ліпеня 2012: дадаліся 3 кнігі, 5 часопісаў; ізноў зьявіўся 1 дыск

Новае на сайце:

Кніга Захаревич Сергей. Партизаны СССР (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/zacharievic-sierhiej-partizany-sssr

Кніга Шумскі Ян. Саветызацыя Заходняй Беларусі (1944—1953 г.) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/sumski-jan-savietyzacyja-zachodniaj-bielarusi-1944...

Кніга Янковяк Міраслаў. Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

Новае ад 02 ліпеня 2012: дадалjся 8 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Дранько-Майсюк Леанід. Кніга для спадарыні Эл (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/dranko-majsiuk-leanid-kniha-dla-spadaryni-el

Кніга Ергавіч Міленка. Іншала, Мадона, іншала (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jerhavic-milenka-insala-madona-insala

Кніга Літаратура XI—XVI стагоддзяў. Том 1 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/litaratura-xi-xvi-stahoddziau-tom-1

Кніга Мірановіч Яўген. Найноўшая гісторыя Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)