Новае ад 22 лютага 2012: дадаліся 1 кніга, 1 часопіс; ізноў зьявіліся 1 дыск, 19 кніг, 4 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Касцюкевіч Павал. Зборная РБ па негалоўных відах спорту (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kasciukievic-paval-zbornaja-rb-pa-niehalounych-vid...

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №12 (тэма нумару: Жанчыны ў гісторыі Беларусі)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-12

***

Ізноў зьявілася:

CD Ляпис Трубецкой. Весёлые картинки (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-lapis-trubieckoj-viesiolyje-kartinki

Новае ад 14 лютага 2012: дадалося 1 кніга, 2 часопісы; ізноў зьявілася 9 кніг

Новае на сайце:

Кніга Лісіца-хітрыца (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)
http://knihi.by/knihi/lisica-chitryca

Часопіс Беларускі гістарычны агляд. Том 18 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-18

Часопіс Запісы БІНіМ. №34 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МЭМУАРЫ/ЭПІСТАЛЯРЫІ)
http://knihi.by/knihi/zapisy-binim-34

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-knias...

Новае ад 26 студзеня 2012: дадалося 3 дыскі, 1 каляндар, 1 кніга; ізноў зьявілася 6 кніг

Новае на сайце:

CD IQ48. HMR (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-iq48-hmr

CD MEDIEVAL. Музыка сярэднявечных фэстаў (разьдзел МУЗЫКА/СЯРЭДНЯВЕЧНАЯ МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-medieval-muzyka-siaredniaviecnych-festau

CD Re1ikt. Рэкі прабілі лёд (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-re1ikt-reki-prabili-lod

Каляндар Прэс-фота Беларусі — 2012 (разьдзел РОЗНАЕ/КАЛЕНДАРЫ)
http://knihi.by/roznaje/pres-fota-bielarusi-2012-kalandar

Новае ад 06 студзеня 2012: дадалося 5 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 4 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Касьцюкевіч Павал. Душпастарскія спатканьні для дачнікаў (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kasciukievic-paval-duspastarskija-spatkanni-dla-da...

Кніга Станкевіч Юры. Апладненне ёлупа (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-apladniennie-iolupa

Кніга Трусов Игорь. Архитектура Гродно. Невосполнимые утраты. XIX—XX вв. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/trusov-ihor-architiektura-hrodno-nievospolnimyje-u...

Новае ад 09 сьнежня 2011: дадалося 5 кніг, 2 паштоўкі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 3 кнігі, 6 часопісаў

Новае на сайце:

Кніга Амб’ёрнсэн Інгвар. 23-я палата (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/ambjornsen-inhvar-23-ia-palata

Кніга Мілаш Чэслаў. Выратаванне (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-vyratavannie

Кніга Мілаш Чэслаў. Даліна Ісы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-dalina-isy

Кніга Мілаш Чэслаў. Зямля Ульра (ПУБЛІЦЫСТЫКА/ПЕРАКЛАДЫ/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-ziamla-ulra

Кніга Мілаш Чэслаў. Родная Еўропа (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)

Новае ад 28 лістапада 2011: дадалося 2 кнігі; ізноў зьявілася 2 дыскі, 8 кніг, 1 паштоўка, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Салавей Алесь. Творы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ЭПІСТАЛЯРЫІ)
http://knihi.by/knihi/salaviej-ales-tvory

Кніга Паўзэванг Гудрун. Хмара (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/pauzevanh-hudrun-chmara

***

Ізноў зьявілася:

CD Троіца. Сон-трава (разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-trojica-son-trava

CD Троіца. Жар-жар (разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-trojica-zar-zar

Кніга Адважны Вінцук. Выбраныя творы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/advazny-vincuk-vybranyja-tvory

Новае ад 24 кастрычніка 2011: дадалося 4 кнігі; ізноў зьявілася 7 кніг

Новае на сайце:

Кніга Брыль Антон Францішак. Не ўпаў жолуд (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/bryl-anton-francisak-nie-upau-zolud

Кніга Максімюк Ян. Словы ў голым полі (разьдзел КУЛЬТУРАЛЁГІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/maksimiuk-jan-slovy-u-holym-poli

Кніга Мілаш Чэслаў. Іншага канца сьвету ня будзе (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-insaha-kanca-svietu-nia-budzie

Кніга Сіўко Франц. Выспы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/siuko-franc-vyspy

***

Ізноў зьявілася:

Новае ад 11 кастрычніка 2011: дадалося 2 кнігі, 3 часопісы; ізноў зьявілася 4 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Кирчанов Максим. Интеллектуальная история беларуского национализма (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kircanov-maksim-intiellektualnaja-istoriia-bielaru...

Кніга Лыч Леанід. Нацыянальна-культурнае жыццё на Беларусі ў часы вайны (1941—1944 гг.) (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/lyc-leanid-nacyjanalna-kulturnaje-zyccio-na-bielar...

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №7,8 (Тэма нумару: Праз свята — да душы)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-7-8

Новае ад 3 кастрычніка 2011: дадалося 3 дыскі, 8 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 дыскі, 1 кніга, 2 часопісы

Новае на сайце:

CD Музыка беларускіх храмаў (разьдзел РЭЛІГІЙНАЯ МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-muzyka-bielaruskich-chramau

CD Прэм’ер Тузін 2011. Шосты (разьдзел ПАПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА/ШАНСОН)
http://knihi.by/muzyka/cd-premjer-tuzin-2011-sosty

CD Троіца. Зімачка (разьдзел ФАЛЬКЛЁР/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-troica-zimacka

Кніга Дайнека Леанід. Назаві сына Канстанцінам (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/dajnieka-leanid-nazavi-syna-kanstancinam

Кніга Вольскі Лявон. Міларусь (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 15 верасьня 2011: дадаўся 1 часопіс; ізноў зьявілася 11 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №6 (тэма нумару: Забытае стагоддзе)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-6

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Бабятынскі Конрад. Ад Смаленску да Вільні (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/babiatynski-konrad-ad-smalensku-da-vilni

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-knias...

Кніга Гесэ Герман. Стэпавы воўк (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)