Новае ад 28 лістапада 2011: дадалося 2 кнігі; ізноў зьявілася 2 дыскі, 8 кніг, 1 паштоўка, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Салавей Алесь. Творы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ЭПІСТАЛЯРЫІ)
http://knihi.by/knihi/salaviej-ales-tvory

Кніга Паўзэванг Гудрун. Хмара (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/pauzevanh-hudrun-chmara

***

Ізноў зьявілася:

CD Троіца. Сон-трава (разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-trojica-son-trava

CD Троіца. Жар-жар (разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-trojica-zar-zar

Кніга Адважны Вінцук. Выбраныя творы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/advazny-vincuk-vybranyja-tvory

Новае ад 24 кастрычніка 2011: дадалося 4 кнігі; ізноў зьявілася 7 кніг

Новае на сайце:

Кніга Брыль Антон Францішак. Не ўпаў жолуд (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/bryl-anton-francisak-nie-upau-zolud

Кніга Максімюк Ян. Словы ў голым полі (разьдзел КУЛЬТУРАЛЁГІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/maksimiuk-jan-slovy-u-holym-poli

Кніга Мілаш Чэслаў. Іншага канца сьвету ня будзе (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-insaha-kanca-svietu-nia-budzie

Кніга Сіўко Франц. Выспы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/siuko-franc-vyspy

***

Ізноў зьявілася:

Новае ад 11 кастрычніка 2011: дадалося 2 кнігі, 3 часопісы; ізноў зьявілася 4 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Кирчанов Максим. Интеллектуальная история беларуского национализма (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kircanov-maksim-intiellektualnaja-istoriia-bielaru...

Кніга Лыч Леанід. Нацыянальна-культурнае жыццё на Беларусі ў часы вайны (1941—1944 гг.) (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/lyc-leanid-nacyjanalna-kulturnaje-zyccio-na-bielar...

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №7,8 (Тэма нумару: Праз свята — да душы)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-7-8

Новае ад 3 кастрычніка 2011: дадалося 3 дыскі, 8 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 дыскі, 1 кніга, 2 часопісы

Новае на сайце:

CD Музыка беларускіх храмаў (разьдзел РЭЛІГІЙНАЯ МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-muzyka-bielaruskich-chramau

CD Прэм’ер Тузін 2011. Шосты (разьдзел ПАПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА/ШАНСОН)
http://knihi.by/muzyka/cd-premjer-tuzin-2011-sosty

CD Троіца. Зімачка (разьдзел ФАЛЬКЛЁР/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-troica-zimacka

Кніга Дайнека Леанід. Назаві сына Канстанцінам (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/dajnieka-leanid-nazavi-syna-kanstancinam

Кніга Вольскі Лявон. Міларусь (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 15 верасьня 2011: дадаўся 1 часопіс; ізноў зьявілася 11 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №6 (тэма нумару: Забытае стагоддзе)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-6

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Бабятынскі Конрад. Ад Смаленску да Вільні (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/babiatynski-konrad-ad-smalensku-da-vilni

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-knias...

Кніга Гесэ Герман. Стэпавы воўк (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

Новае ад 5 верасьня 2011: дадалося 3 кнігі, 2 часопісы; ізноў зьявілася 8 кніг, 1 часопіс

Увага! На сайце запрацавала старонка Супраца http://knihi.by/supraca
Запрашаем да супрацы ўэб-майстроў і ўладальнікаў сайтаў.

Новае на сайце:

Кніга Мартысевіч Марыя. Амбасада (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/martysievic-maryja-ambasada

Кніга Календа Сяргей. Іржавы пакой з белымі шпалерамі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kalenda-siarhiej-irzavy-pakoj-z-bielymi-spalerami

Кніга Янсан Тувэ. Капялюш чарадзея (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jansan-tuve-kapialus-caradzieja

Новае ад 22 жніўня 2011: дадаўся 1 часопіс, 3 сувэніры, 9 паштовак; ізноў зьявілася 12 кніг, 1 набор паштовак

Увага! На сайце запрацавала старонка Супраца http://knihi.by/supraca
Запрашаем да супрацы ўэб-майстроў і ўладальнікаў сайтаў.

Новае на сайце:

Беларусь. Лета. Сувэнірны магніт (разьдзел СУВЭНІРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielarus-leta-suvenirny-mahnit

Мінск. Траецкае прадмесьце. Сувэнірны магніт (разьдзел СУВЭНІРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/minsk-trajeckaje-pradmiescie-suvenirny-mahnit

Паштоўкі сэрыі "Усьлед за марамі" (разьдзел ПАШТОЎКІ/РОЗНАЕ)
http://knihi.by/taxonomy/term/302

Сямейка. Сувэнірны магніт (разьдзел СУВЭНІРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

Новае ад 15 жніўня 2011: дадалося 4 кнігі, 1 сувэнір; ізноў зьявілася 11 кніг, 3 нататнікі

Увага! На сайце запрацавала старонка Супраца http://knihi.by/supraca
Запрашаем да супрацы ўэб-майстроў і ўладальнікаў сайтаў.

Новае на сайце:

Кніга Вісландэр Юя, Вісландэр Томас. Малы і мядзведзік (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/vislander-juja-vislander-tomas-maly-i-miadzviedzik

Кніга Мазго Уладзімір. Таямнічая планета (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/mazho-uladzimir-tajamnicaja-planieta

Новае ад 11 ліпеня 2011: дадалося 4 кнігі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 7 кніг

Новае на сайце:

Кніга Дучыц Людміла, Клімковіч Ірына. Сакральная геаграфія Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/КРАЯЗНАЎСТВА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/knihi/ducyc-ludmila-klimkovic-iryna-sakralnaja-hieahrafi...

Кніга Ігнаценка Рыгор. Зацугляны шчупак (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/ihnacienka-ryhor-zacuhlany-scupak

Кніга Крукоўскі Ўладзімір. Срэбная страла ў чырвоным полі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/krukouski-uladzimir-srebnaja-strala-u-cyrvonym-poli

Новае ад 25 чэрвеня 2011: дадалося 3 кнігі; ізноў зьявілася 4 кнігі, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Адважны Вінцук. Выбраныя творы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/advazny-vincuk-vybranyja-tvory

Кніга Ахроменка Уладзіслаў. Тэорыя змовы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/achromienka-uladzislau-teoryja-zmovy

Кніга Вітушка Сяргей. Дзінь-дзілінь (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/vituska-siarhiej-dzin-dzilin

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Кароткі нарыс беларускага пытаньня (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/karotki-narys-bielaruskaha-pytannia