Новае ад 13 чэрвеня 2011: дадалося 2 кнігі, 1 дыск; ізноў зьявілася 3 кнігі, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Ласкоў Іван. Летапісная Літва (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/laskou-ivan-letapisnaja-litva

Кніга Латышонак Алег. Жаўнеры БНР (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/latysonak-aleh-zauniery-bnr

CD САША И СИРОЖА. Скаты! (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-sasa-i-siroza-skaty

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Арашонак Арцём. Суткі без цябе (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/arasonak-arciom-sutki-biez-ciabie

Новае ад 30 траўня 2011: дадалося 4 кнігі, 3 часопісы; ізноў зьявілася 5 кніг, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Бабятынскі Конрад. Ад Смаленску да Вільні (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/babiatynski-konrad-ad-smalensku-da-vilni

Кніга Главінскі Томаш. Забыты гарнізон (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/hlavinski-tomas-zabyty-harnizon

Кніга Ляхоўскі Уладзімір. Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915―1918 г.) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/lachouski-uladzimir-skolnaja-adukacyja-u-bielarusi...

Новае ад 17 траўня 2011: дадалося 2 кнігі, 2 магніты, 1 часопіс; ізноў зьявілася 4 кнігі, 3 магніты

Увага! Акцыя! Беларускія налепкі на клявіятуру — бясплатна! (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielaruskija-nalepki-na-klavijaturu

***

Новае на сайце:

Кніга Адамчык Вячаслаў. Нязрушаны камень (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/adamcyk-viacaslau-niazrusany-kamien

Кніга Быкаў Васіль. Прыпавесьці / Bykau Vasil. Parables (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-prypaviesci-bykau-vasil-parables

Часопіс Дзеяслоў 51 (2’11) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-51-2-11

Новае ад 27 красавіка 2011: дадалося 3 кнігі, колькі паштовак; ізноў зьявілася 7 кніг, 1 дыск

Увага! Акцыя! Беларускія налепкі на клявіятуру — бясплатна! (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielaruskija-nalepki-na-klavijaturu

***

Новае на сайце:

Кніга Ахроменка Уладзіслаў, Клімковіч Максім. Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/node/1116

Кніга Гесэ Герман. Стэпавы воўк (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/hiese-hierman-stepavy-vouk

Кніга Кавалёў Сяргей. Сёстры Псіхеі (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ)
http://knihi.by/knihi/kavalou-siarhiej-siostry-psichiei

Новае ад 18 красавіка 2011: дадалося 5 кніг, 1 дыск; ізноў зьявілася 6 кніг

Увага! Акцыя! Беларускія налепкі на клявіятуру — бясплатна! (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielaruskija-nalepki-na-klavijaturu

Новае на сайце:

CD Ляпис Трубецкой. Весёлые картинки (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-lapis-trubieckoj-viesiolyje-kartinki

Кніга Барыс Сымон. Як у нас клічуць? (разьдзел ДАВЕДКАВЫЯ ВЫДАНЬНІ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/barys-symon-jak-u-nas-klicuc

Кніга Гізун Алесь, Рааго Павел. Беларуска-славацкі размоўнік-даведнік (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/node/1558

Новае ад 29 сакавіка 2011: дадалося 7 кніг; ізноў зьявілася 4 кнігі

Новае на сайце:

Кніга Адамовіч Славамір. Рым (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/adamovic-slavamir-rym

Кніга Бабарэка Адам. Збор твораў у двух тамах (разьдзел КРЫТЫКА/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/babareka-adam-zbor-tvorau-u-dvuch-tamach

Кніга Беларуская навуковая тэрміналёгія. У 4-х кнігах (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bielaruskaja-navukovaja-terminalohija-u-4-ch-knihach

Кніга Качук Юры. Моц смаку (разьдзел КУХАРСТВА)
http://knihi.by/knihi/kacuk-jury-moc-smaku

Новае ад 17 сакавіка 2011: дадалося 4 кнігі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 1 кніга

Новае на сайце:

Кніга Віннікава Марыя. Гарсэт, кабат, шнуроўка… (МАСТАЦТВА/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/vinnikava-maryja-harset-kabat-snurouka

Кніга Бярнацкі Вітальд. Паўстаньне Хмяльніцкага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/biarnacki-vitald-paustannie-chmialnickaha

Кніга Селівончык Вера. Ткацтва на дошчачках (МАСТАЦТВА/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/sielivoncyk-viera-tkactva-na-doscackach

Кніга Станкевіч Ян. Крыўя-Беларусь у мінуласьці (ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

Новае ад 10 сакавіка 2011: дадалося 3 кнігі, 1 аўдыёкніга; ізноў зьявілася 3 кнігі, 2 сувэніры

УВАГА! АКЦЫЯ!
Бясплатны асобнік кнігі Рыгора Кобеца пры замове любых кніг выдавецтва "Кнігазбор" на суму ад 50’000 рублёў!
http://knihi.by/knihi/kobiec-ryhor-vybranyja-tvory-biasplatna

Новае на сайце:

Аўдыёкніга CD Азбука для маленькіх + чытанка (разьдзел ДЗІЦЯЧЫЯ АЎДЫЁКНІГІ)
http://knihi.by/audyjoknihi/cd-azbuka-dla-malenkich-cytanka

Кніга Бартушка Марк. Партызанская вайна ў Беларусі ў 1941—1944 гг. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/bartuska-mark-partyzanskaja-vajna-u-bielarusi-u-19...

Кніга Гарэцкі Радзім. Браты Гарэцкія (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МЭМУАРЫ)

Новае ад 28 лютага 2011: дадалося 5 кніг; ізноў зьявілася 7 кніг, 1 дыск

Новае на сайце:

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-knias...

Кніга Караткевіч Уладзімір. Ладдзя роспачы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/karatkievic-uladzimir-laddzia-rospacy

Кніга Півавар Мікалай. Краязнаўцы Віцебшчыны другой паловы XX — пачатку XXI ст. (разьдзел КРАЯЗНАЎСТВА/ДАВЕДКАВЫЯ ВЫДАНЬНІ)
http://knihi.by/knihi/pivavar-mikalaj-krajaznaucy-viciebscyny-druhoj-pal...

Новае ад 14 лютага 2011: дадалося 5 кніг, 4 часопісы; ізноў зьявілася 4 кнігі, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Гардзіенка Алег. Беларускі кангрэсавы камітэт Амэрыкі (БККА) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/hardzijenka-aleh-bielaruski-kanhresavy-kamitet-ame...

Кніга Гардзіенка Наталля. Беларусы ў Вялікабрытаніі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/hardzijenka-natalla-bielarusy-u-vialikabrytaniji

Кніга Разанаў Алесь. З Вяліміра Хлебнікава (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/razanau-ales-z-vialimira-chlebnikava