Новае ад 5 верасьня 2011: дадалося 3 кнігі, 2 часопісы; ізноў зьявілася 8 кніг, 1 часопіс

Увага! На сайце запрацавала старонка Супраца http://knihi.by/supraca
Запрашаем да супрацы ўэб-майстроў і ўладальнікаў сайтаў.

Новае на сайце:

Кніга Мартысевіч Марыя. Амбасада (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/martysievic-maryja-ambasada

Кніга Календа Сяргей. Іржавы пакой з белымі шпалерамі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kalenda-siarhiej-irzavy-pakoj-z-bielymi-spalerami

Кніга Янсан Тувэ. Капялюш чарадзея (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jansan-tuve-kapialus-caradzieja

Новае ад 22 жніўня 2011: дадаўся 1 часопіс, 3 сувэніры, 9 паштовак; ізноў зьявілася 12 кніг, 1 набор паштовак

Увага! На сайце запрацавала старонка Супраца http://knihi.by/supraca
Запрашаем да супрацы ўэб-майстроў і ўладальнікаў сайтаў.

Новае на сайце:

Беларусь. Лета. Сувэнірны магніт (разьдзел СУВЭНІРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielarus-leta-suvenirny-mahnit

Мінск. Траецкае прадмесьце. Сувэнірны магніт (разьдзел СУВЭНІРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/minsk-trajeckaje-pradmiescie-suvenirny-mahnit

Паштоўкі сэрыі "Усьлед за марамі" (разьдзел ПАШТОЎКІ/РОЗНАЕ)
http://knihi.by/taxonomy/term/302

Сямейка. Сувэнірны магніт (разьдзел СУВЭНІРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

Новае ад 15 жніўня 2011: дадалося 4 кнігі, 1 сувэнір; ізноў зьявілася 11 кніг, 3 нататнікі

Увага! На сайце запрацавала старонка Супраца http://knihi.by/supraca
Запрашаем да супрацы ўэб-майстроў і ўладальнікаў сайтаў.

Новае на сайце:

Кніга Вісландэр Юя, Вісландэр Томас. Малы і мядзведзік (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/vislander-juja-vislander-tomas-maly-i-miadzviedzik

Кніга Мазго Уладзімір. Таямнічая планета (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/mazho-uladzimir-tajamnicaja-planieta

Новае ад 11 ліпеня 2011: дадалося 4 кнігі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 7 кніг

Новае на сайце:

Кніга Дучыц Людміла, Клімковіч Ірына. Сакральная геаграфія Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/КРАЯЗНАЎСТВА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/knihi/ducyc-ludmila-klimkovic-iryna-sakralnaja-hieahrafi...

Кніга Ігнаценка Рыгор. Зацугляны шчупак (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/ihnacienka-ryhor-zacuhlany-scupak

Кніга Крукоўскі Ўладзімір. Срэбная страла ў чырвоным полі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/krukouski-uladzimir-srebnaja-strala-u-cyrvonym-poli

Новае ад 25 чэрвеня 2011: дадалося 3 кнігі; ізноў зьявілася 4 кнігі, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Адважны Вінцук. Выбраныя творы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/advazny-vincuk-vybranyja-tvory

Кніга Ахроменка Уладзіслаў. Тэорыя змовы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/achromienka-uladzislau-teoryja-zmovy

Кніга Вітушка Сяргей. Дзінь-дзілінь (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/vituska-siarhiej-dzin-dzilin

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Кароткі нарыс беларускага пытаньня (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/karotki-narys-bielaruskaha-pytannia

Новае ад 13 чэрвеня 2011: дадалося 2 кнігі, 1 дыск; ізноў зьявілася 3 кнігі, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Ласкоў Іван. Летапісная Літва (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/laskou-ivan-letapisnaja-litva

Кніга Латышонак Алег. Жаўнеры БНР (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/latysonak-aleh-zauniery-bnr

CD САША И СИРОЖА. Скаты! (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-sasa-i-siroza-skaty

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Арашонак Арцём. Суткі без цябе (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/arasonak-arciom-sutki-biez-ciabie

Новае ад 30 траўня 2011: дадалося 4 кнігі, 3 часопісы; ізноў зьявілася 5 кніг, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Бабятынскі Конрад. Ад Смаленску да Вільні (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/babiatynski-konrad-ad-smalensku-da-vilni

Кніга Главінскі Томаш. Забыты гарнізон (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/hlavinski-tomas-zabyty-harnizon

Кніга Ляхоўскі Уладзімір. Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915―1918 г.) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/lachouski-uladzimir-skolnaja-adukacyja-u-bielarusi...

Новае ад 17 траўня 2011: дадалося 2 кнігі, 2 магніты, 1 часопіс; ізноў зьявілася 4 кнігі, 3 магніты

Увага! Акцыя! Беларускія налепкі на клявіятуру — бясплатна! (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielaruskija-nalepki-na-klavijaturu

***

Новае на сайце:

Кніга Адамчык Вячаслаў. Нязрушаны камень (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/adamcyk-viacaslau-niazrusany-kamien

Кніга Быкаў Васіль. Прыпавесьці / Bykau Vasil. Parables (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-prypaviesci-bykau-vasil-parables

Часопіс Дзеяслоў 51 (2’11) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/dziejaslou-51-2-11

Новае ад 27 красавіка 2011: дадалося 3 кнігі, колькі паштовак; ізноў зьявілася 7 кніг, 1 дыск

Увага! Акцыя! Беларускія налепкі на клявіятуру — бясплатна! (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielaruskija-nalepki-na-klavijaturu

***

Новае на сайце:

Кніга Ахроменка Уладзіслаў, Клімковіч Максім. Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/node/1116

Кніга Гесэ Герман. Стэпавы воўк (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/hiese-hierman-stepavy-vouk

Кніга Кавалёў Сяргей. Сёстры Псіхеі (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ)
http://knihi.by/knihi/kavalou-siarhiej-siostry-psichiei

Новае ад 18 красавіка 2011: дадалося 5 кніг, 1 дыск; ізноў зьявілася 6 кніг

Увага! Акцыя! Беларускія налепкі на клявіятуру — бясплатна! (разьдзел РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/bielaruskija-nalepki-na-klavijaturu

Новае на сайце:

CD Ляпис Трубецкой. Весёлые картинки (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-lapis-trubieckoj-viesiolyje-kartinki

Кніга Барыс Сымон. Як у нас клічуць? (разьдзел ДАВЕДКАВЫЯ ВЫДАНЬНІ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/barys-symon-jak-u-nas-klicuc

Кніга Гізун Алесь, Рааго Павел. Беларуска-славацкі размоўнік-даведнік (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/node/1558