Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі
ARCHE Пачатак. 2020. №2. Станг Крысціян. Старабеларуская актавая мова горада Полацка
Тумаш Вітаўт. Выбранае